ส่องห้องรัก In The Room คู่รัก 2 สัญชาติ เกาหลี – ญี่ปุ่น พวกเขามาทำอะไรกันในห้องนี้ ?

ทุกตัวละครที่ปรากฏอยู่ใน In the Room นั้นเป็นคนหลายชาติหลายภาษา
แต่จุดร่วมหนึ่งเดียวของพวกเขาก็คือ พวกเขาเข้ามาพักที่ Hotel Singapura เพื่อ…