M Pictures เผยแนวโน้มการนำเข้าหนังญี่ปุ่นปีหน้า ชี้กระแสตอบรับ Ajin และ Fireworks เป็นตัววัด!

“เอ็มพิคเจอร์ส” ผู้จัดซื้อสิทธิภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อนำมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเผย ในอนาคตทางบริษัทฯ มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนทิศทางการนำเข้าภา