“โดนัท มนัสนันท์” เพิ่มรอบฉายภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล…ถึงพ่อ” (The Journey)

โดนัท – มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล หนึ่งในทีมผู้จัดทำภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล…ถึงพ่อ” (The Journey) ประกาศเพิ่มรอบฉายภาพยนตร์สารคดี เพื่อให้คนไท