เอก ซีซันไฟฟ์ บวชเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พ่อหลวง”

หลายคนมีวิธีทำความดีในแบบของตัวเอง ส่วนตนตั้งใจจะบวชถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นการบวชพระครั้งแรกในชีวิต