พี่ฉอด นำทัพศิลปินทำหนังสือเสียง ช่วยคนตาบอด ใน “กรีนแชร์ริตี้ 25 ปีกรีนเวฟ : เห็นด้วยหู รับรู้ด้วยน้ำใจ”

โครงการที่เราชวนทุกคนมาช่วยกันระดมพลังเป็นอาสาสมัครแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากหนังสือหลายเล่มให้ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศได้รับรู้ผ่านการฟังด้วยแอปพลิเคชัน Read For The Blind