“หลวงโอฬาร” ตัวร้ายในมิติที่ลึกยิ่งกว่า คู่ปรับของ “ขุนพันธ์” บทนี้ต้อง “แฟรงค์ ภคชนก์ โวอ่อนศรี”เท่านั้น

หลวงโอฬารเป็นตัวแทนของความเลว และผมก็ทำการสดุดีความดีของขุนพันธ์ ด้วยการทำตัวหลวงโอฬารให้เลวที่สุดอย่างสมเหตุสมผลในทุกๆมิติ อย่างมีที่มาที่ไป