เกลน โพเวลล์ การันตี ทอม ครูซ คือ “มาเวอริค” ตัวจริงทั้งในและนอกจอ!

เกลน โพเวลล์ (Glen Powell) การันตี ทอม ครูซ (Tom Cruise) คือ “มาเวอริค” ตัวจริงทั้งในและนอกจอ! ขณะให้สัมภาษณ์กับ PEOPLE โพเวลล์