M PICTURES ผุดโปรเจกต์ “หนังผมไม่เล็กนะครับ” เอาใจคอหนังหัวใจใหญ่ด้วย 4 ภาพยนตร์คุณภาพ

 “เพราะเรื่องหนังไม่เคยเล็กสำหรับเรา”   เอ็ม พิคเจอร์ส ผุดโปรเจกต์ใหม่เอาใจคอหนังหัวใจใหญ่ ส่งภาพยนตร์คุณภาพ 4 เรื่อง 4 รส ภายใต้ชื่อ “หนังผมไม่เล็