“ชาติ-สุชาติ ภูมิใจ ร้องเพลง “วันหนึ่ง” ประกอบหนัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว”

ผมรู้สึกได้ถึงภาพความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่แค่เพียงวันเดียวของผู้ชายคนหนึ่งที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่ง