“พรีม รณิดา” ขอท้าความสามารถ กระโดดเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกใน “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..”

“พรีม” รณิดา เตชสิทธิ์ นอกจากคราวนี้จะรับงานที่แปลกใหม่ ยังได้รับบทใกล้เคียงกับอายุจริงอีกด้วย