“พริกแกง” หนังไทยที่ ”น่ากิน” ที่สุดแห่งปี!!

อาหารไทยเป็นมรดกของชาติ ที่บรรพบุรุษเราได้สั่งสมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาให้เรา
เป็นความภูมิใจของคนไทย เป็นหน้าที่ของคนไทยต้องรู้เรื่องอาหารไทย
รู้แล้วจะไปปฏิบัติตามหรือไม่นั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง