JAN CHAN-SWEAT16-DAISY DAISY นำทีมไอดอลเมืองไทย ร้องไห้ไปกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นสุดซึ้ง SHOW ME THE WAY TO THE STATION ที่ตรงนั้นฉันจะรอเธอ

  ถือเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นสุดซึ้งที่เรียกน้ำตาผู้ชมรอบสื่อมวลชนในประเทศไทยไปแบบท่วมจอเมื่อค่ำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับภาพยนตร์ SHOW ME THE WAY TO TH