“ฉายาลักษณ์สยาม” ภาพถ่ายครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเผยแพร่ในเมืองไทย

ครั้งแรกในเมืองไทย สำหรับงานนิทรรศการ “ฉายาลักษณ์สยาม” ที่รวมผลงานช่างภาพระดับตำนานของโลกยุคแรกเมื่อ 150 ปีก่อนไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดนิทรรศการประเภทนี้มา