บู๊เดือด 36 ชั่วโมง “น้อย กฤษดา” แอคชั่นสุดท้ายเผชิญหน้าปะทะอาคม “อนันดา” ในขุนพันธ์

นี่คือการขับเคี่ยว เผชิญหน้า ไล่ล่า ชนิดที่เรียกได้ว่า ฆ่าไม่ได้ ตายไม่เป็น เพื่อให้สมกับไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในฉากสำคัญของภาพยนตร์ “ขุนพันธ์”

“หลวงโอฬาร” ตัวร้ายในมิติที่ลึกยิ่งกว่า คู่ปรับของ “ขุนพันธ์” บทนี้ต้อง “แฟรงค์ ภคชนก์ โวอ่อนศรี”เท่านั้น

หลวงโอฬารเป็นตัวแทนของความเลว และผมก็ทำการสดุดีความดีของขุนพันธ์ ด้วยการทำตัวหลวงโอฬารให้เลวที่สุดอย่างสมเหตุสมผลในทุกๆมิติ อย่างมีที่มาที่ไป