เหล่าคนดัง ชวนตระหนักรู้เรื่องการเตรียมตัวเพื่อ “อยู่สบาย ตายดี” ในงาน Healthy Living Day #โชคดีที่ได้เลือก โดย อลิอันซ์ อยุธยา

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ (ตรงกลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับ เจาะใจ และ ชีวามิตร จัดงาน Healthy Living Day #โชคดีที่ได้เลือก ภายใต้แนวคิด “อยู่สบาย ตายดี” มหกรรมความรู้ที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนในสังคมตระหนักถึงทางเลือกในการใช้ชีวิต เพื่อการอยู่อย่างดีทั้งกายและใจ และเตรียมพร้อมเรื่องความตายอย่างมีคุณภาพ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ และเวิร์คช็อปให้ความรู้ พร้อมด้วยทอล์คโชว์จากคนดังในหลากหลายวงการ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงของแนวทางการใช้ชีวิตให้ “อยู่สบาย ตายดี” เพื่อให้ทั้งตัวเราเอง และคนที่เรารักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกช่วงชีวิต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ชญาน์ทัต วงศ์มณี (ซ้ายสุด) กัลยกร นาคสมภพ (ที่ 2 จากซ้าย) ศ.นพ.ดร. อิศรางค์ นุชประยูร (ที่ 3 จากซ้าย) พิมพ์อร โมกขะสมิต (ที่ 3 จากขวา) ดลพร รุจิรวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) และ ลลนา ก้องธรนินทร์ (ขวาสุด) เข้าร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์สกาลา เมื่อวันก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *