ภาพยนตร์ “พรจากฟ้า” มอบเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และ ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยผู้กำกับ นักแสดงจากภาพยนตร์ “พรจากฟ้า” จิระ มะลิกุล, ชยนพ บุญประกอบ, เกรียงไกร วชิรธรรมพร, ฉันทวิชช์ ธนะเสวี เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมพูดคุย และนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการฉายภาพยนตร์พรจากฟ้า สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 13,155,559 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาท) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา พระรามแปด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *