“พ่อภูมิพล” เพลงพิเศษโดย แอ๊ด คาราบาว

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b9%8a%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87

 เพลง พ่อภูมิพล

เพลงพิเศษที่ ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) แต่งขึ้นมาเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พ่ออยู่หัวภูมิพล ของพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ดังปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคาลัย ได้ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศและประชาชนชาวไทย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แอ๊ด คาราบาว กล่าวว่า

ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ต้องใช้แนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของความขยัน อดทน ความเสียสละ ความใฝ่รู้ และที่สำคัญที่สุด คือความสามัคคีปรองดอง อยากให้คนในชาตินั้น ยืดมั่นถือมั่น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านครับ

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7carabao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *